Baan- en Kantinereglement

Baan- en Kantinereglement

 1. Voor het afhangen van een tennisbaan gebruik je het afhangbord dat in de hal van het clubgebouw hangt. Je hangt af met de KNLTB-pas. Afhangen van tennisbanen is verplicht, tenzij het gaat om tossen, toernooien, competitie en tennislessen.
 2. In de hal van het clubhuis bevindt zich de baanverlichting. De verlichting is per twee banen geschakeld. Hang eerst af en schakel dan pas de verlichting in. Schakel de verlichting direct uit na het tennissen en als zich geen andere spelers meer op de aangrenzende baan bevinden. Verbruik niet onnodig stroom. Als de verlichting is uitgeschakeld, moet je minimaal 5 minuten wachten alvorens deze weer in te schakelen.
 3. Seksuele intimidatie en misbruik worden niet getolereerd. Leden die kennis krijgen van een geval van seksuele intimidatie of misbruik dienen dit meteen te melden bij een of meerdere bestuursleden. Het bestuur meldt vergrijpen bij het bondsbestuur en – na overleg daarmee - wordt handelend opgetreden tegen verdachte.
 4. Leden en gasten die betrapt worden op het in bezit hebben van drugs, het gebruik van drugs of handel in drugs in welke vorm dan ook, worden direct door het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen en zonder waarschuwing van het sportpark verwijderd. Leden wordt door het bestuur het lidmaatschap namens de vereniging opgezegd naar gelang de ernst van het vergrijp. Met drugs worden softdrugs, harddrugs en andere verboden verdovende middelen bedoeld. Handel in drugs en verboden verdovende middelen wordt gemeld aan de politie.
 5. Op de tennisbanen en op het tennispark gelden fatsoensnormen en -waarden, zoals:
  • niet vloeken, schreeuwen, schelden of andere uitingen van onbehoorlijke taal
  • geen obscene gebaren maken
  • elkaar en de omgeving respecteren in woord en gebaar
  • respect voor de eigendommen van de ander en van de vereniging
  • opkomen voor een ander
  • hulp bij ongevallen
  • serieus omgaan met klachten van spelers, bezoekers, leden en omwonenden. Verwijs hiervoor door naar de klachtencoördinator of het bestuur
  • Zie ook het tossreglement, het huishoudelijk reglement en de regels voor correct gedrag van spelers (uit het toernooireglement van de KNLTB). Alle te vinden op de website onder “informatie voor leden”.
 6. Bij klachten kan contact worden opgenomen met de klachtencoördinator Frans van Rijt tel 0492-517185 ( tot 20.00 uur) of de organisatie van het evenement (te bereiken op het tennispark tel 0492-515799). Bij klachten worden genoteerd: Naam en telefoonnummer van de klager, omschrijving van de klacht, datum en tijdstip van de klacht en de getroffen maatregelen. Klachten worden z.s.m. doorgegeven aan de voorzitter of een ander bestuurslid.
 7. Voor het gebruik van de tennisbanen geldt het volgende:
  • speel met schoeisel dat geschikt is voor kunstgras en het speeloppervlak niet kan beschadigen. Dus geen zwarte zolen en geen noppen.
  • het is verboden de banen te gebruiken bij ijzel, vorst, sneeuw, wanneer de banen wit uitslaan en bij opdooi. Sneeuw niet verwijderen.
  • de parkcommissie bepaalt wanneer de tennisbanen vanwege het weer gesloten zijn. Dit wordt op het tennispark en de website vermeld.
  • het is verboden te roken op de tennisbanen.
  • het is verboden glaswerk, drank en etenswaren mee te nemen op de tennisbanen 
  • spuug of gooi nooit kauwgom op de tennisbanen. 
  • gooi onregelmatigheden op of rond de tennisbanen, zoals vuil, takken en bladeren in de afvalbakken. 
  • zie er op toe en stimuleer de kinderen hun afval op te ruimen en het park netjes achter te laten.
  • breng serviesgoed, zoals kopjes en glazen, terug naar de kantine.
 8. De voorrangsregels op de tennisbanen en de mogelijkheid voor introducés om gebruik te maken van de tennisbanen zijn beschreven in het “overzicht lidmaatschapsvormen” dat op de website is te vinden onder “informatie voor leden”/”contributie”.
 9. Houdt honden aangelijnd op het tennispark en buiten de kantine.
 10. Baanverlichting
  • De baanverlichting is uitgeschakeld tussen 23.00 en 7.00 uur en als niet getennist wordt.
  • De baanverlichting mag alleen van 23.00 tot 24.00 uur branden als hiervoor gemeentelijke toestemming is verleend (aan te vragen door het bestuur).
 11. Kantine
  • De openingstijden van de kantine zijn gekoppeld aan evenementen. Op dagen dat er geen competitiewedstrijden en toernooien zijn, is de kantine geopend van 19.00 tot uiterlijk 24.00 uur. Op competitievrijdag en -zaterdag en tijdens toernooien sluit de kantine om 1.00 uur.
  • Het afsluiten van de kantine gebeurt bij voorkeur met 2 personen, zeker als een dame bardienst heeft. Sluit samen met de laatste bargast af en verlaat samen het park. Dit voor uw veiligheid.
  • De kantine moet opgeruimd en schoon worden achtergelaten. Maak het elkaar gemakkelijk, ook onze schoonmaakster.
  • Bij diverse apparaten hangen gebruiksinstructies: lees deze eerst alvorens de apparatuur te gebruiken.
  • Het doorgeven van de kantinesleutel is niet toegestaan. Diegene die bardienst heeft maakt de kas op en sluit af en levert de sleutel weer in bij het adres, waar de sleutel is opgehaald. De naam van degene die de sleutel ophaalt, wordt genoteerd. Ruiling van de bardienst gebeurt in overleg met de bardienstcoördinator.
  • Voor het gebruik van de kantine zie ook de barinstructie, bardiensten en horeca-activiteiten tijdens evenementen. Alle te vinden op de website onder “informatie voor leden”/”bar”. Ook in de map achter de bar vind je uitgebreide instructies over de bardienst.
 12. Muziek is op een zodanige sterkte afgesteld dat deze buiten niet te horen is na 23.00 uur. Altijd, ook overdag, is de muziek op aanvaardbare sterkte afgesteld, zodat de buurt er geen overlast van heeft. Muziek mag alleen na 23.00 uur tot uiterlijk 1.00 uur buiten te horen zijn bij evenementen met gemeentelijke toestemming (aan te vragen door het bestuur).
 13. Bij het verlaten van het park moeten leden en gasten, ook op het parkeerterrein, stilte betrachten en rustig wegrijden.

Alle leden van TPC Espendonk vormen samen de vereniging. Het bestuur, de barcommissie, alle andere commissies en alle leden tezamen zorgen ervoor dat bovenstaande regels worden nageleefd.

kantine- en baanreglement 2018.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Address

Espendonk 2
5704 KD Helmond