Baan- en Kantinereglement

Baan- en Kantinereglement

Versie 1 maart 2021
 1. Voor het afhangen van een tennis- of padelbaan gebruik je het afhangbord dat in de entree van het clubgebouw hangt. Je hangt af met de KNLTB-pas. Afhangen van banen is verplicht, tenzij het gaat om tossen, toernooien, competitie en trainingen. Het bestuur kan besluiten dat (tijdelijk) vanuit thuis een baan moet worden afgehangen. Daarvoor gebruik je de website of Clubb-app.
 2. In de entree van het clubhuis bevindt zich de baanverlichting. Hang eerst af en schakel dan pas de verlichting in. Schakel de verlichting direct uit na het tennissen/padellen, indien de baan niet meer gebruikt wordt en (bij de tennisbanen) als zich geen andere spelers meer op de aangrenzende baan bevinden. Verbruik niet onnodig stroom. Als de verlichting op tennisbaan 3/4 of 5/6 is uitgeschakeld, moet je minimaal 5 minuten wachten alvorens deze weer in te schakelen.
 3. Seksuele intimidatie en misbruik worden niet getolereerd. Leden die kennis krijgen van een geval van seksuele intimidatie of misbruik dienen dit meteen te melden bij een of meerdere bestuursleden. Het bestuur meldt vergrijpen bij het bondsbestuur en - na overleg daarmee - wordt handelend opgetreden tegen verdachte.
 4. Leden en gasten die betrapt worden op, of het in bezit hebben van drugs, het gebruik van drugs of handel in drugs in welke vorm dan ook, worden direct door het bestuur en/of namens het bestuur optredende personen en zonder waarschuwing van het sportpark verwijderd. Het bestuur zegt het lidmaatschap op, naar gelang de ernst van het vergrijp. Met drugs worden softdrugs, harddrugs en andere verboden verdovende middelen bedoeld. Handel in drugs en verboden verdovende middelen wordt gemeld aan de politie.
 5. Op de banen en op het park gelden fatsoensnormen en -waarden, zoals:
  • niet vloeken, schreeuwen, schelden of andere uitingen van onbehoorlijke taal
  • elkaar en de omgeving respecteren in woord en gebaar (geen obscene gebaren)
  • respect voor de eigendommen van de ander en van de vereniging
  • opkomen voor een ander
  • hulp bij ongevallen
 6. Indien er klachten zijn m.b.t. bovenstaande zaken en/of andere zaken, kan contact worden opgenomen met de klachtencoördinator (zie website) of de organisatie van het evenement (te bereiken op het park tel 0492-515799). Er wordt altijd serieus omgegaan met klachten van spelers, bezoekers, leden en omwonenden. (Zie voor de afspraken het huishoudelijk reglement, de regels voor correct gedrag van spelers (uit het toernooireglement van de KNLTB) en andere documenten die te vinden zijn op de website onder “informatie voor leden”.) Bij klachten worden genoteerd: Naam en telefoonnummer van de klager, omschrijving van de klacht, datum en tijdstip van de klacht en de getroffen maatregelen. Klachten worden z.s.m. doorgegeven aan de voorzitter of een ander bestuurslid.
 7. Voor het gebruik van de banen is het volgende bepaald:
  • speel met schoeisel dat geschikt is voor kunstgras en het speeloppervlak niet kan beschadigen. Dus geen zwarte zolen en geen noppen.
  • het is verboden de banen te gebruiken bij ijzel, opdooi en sneeuw (als de banen volledig bedekt zijn). Sneeuw niet verwijderen. De groundsman bepaalt wanneer de banen vanwege het weer gesloten zijn. Dit wordt op de website vermeld.
  • het is verboden te roken op de banen.
  • het is verboden glaswerk en ander serviesgoed mee te nemen op de banen.
  • spuug of gooi nooit kauwgom op de banen.
  • gooi onregelmatigheden op of rond de banen, zoals vuil, takken en bladeren, in de afvalbakken. De groene bakken zijn voor plastic afval en blikjes. De grijze bakken voor het overige afval. Zorg ervoor dat drankverpakking leeg is voordat je deze in de afvalbak gooit.
 8. De voorrangsregels op de banen en de mogelijkheid voor introducés om gebruik te maken van de banen zijn beschreven in het “overzicht lidmaatschapsvormen” en het ‘Protocol introducé en baan- en kantinehuur ’die op de website zijn te vinden onder “informatie voor leden”.
 9.  
  • Houdt honden aangelijnd op het park en buiten de kantine.
  • Zie er op toe en stimuleer de kinderen hun afval op te ruimen en het park netjes achter te laten.
  • Breng serviesgoed, zoals kopjes en glazen die gebruikt zijn op het terras terug naar de kantine.
 10. Baanverlichting
  • De baanverlichting is uitgeschakeld tussen 23.00 en 7.00 uur en als niet getennist/gepadeld wordt.
  • De baanverlichting mag alleen van 23.00 tot 24.00 uur branden als hiervoor gemeentelijke toestemming is verleend (aan te vragen door het bestuur).
 11. Kantine
  • De openingstijden van de kantine zijn gekoppeld aan evenementen. 
   Op dagen dat er geen competitiewedstrijden en toernooien zijn, is de kantine geopend van 19.30 tot 23.30 uur.
  • Op competitiedagen en tijdens toernooien sluit de kantine uiterlijk om 01.00 uur.
  • Het afsluiten van de kantine gebeurt bij voorkeur met 2 personen, zeker als een dame bardienst heeft. Sluit samen met de laatste bargast af en verlaat samen het park. Dit voor uw veiligheid.
  • De kantine moet opgeruimd en schoon worden achtergelaten. Zie de instructie voor bardienstvrijwilligers (in de map achter de bar). Maak het elkaar gemakkelijk, ook onze schoonmaakster.
  • Bij diverse apparaten en in de klapper in de barkast zijn gebruiksinstructies opgenomen: lees deze eerst alvorens de apparatuur te gebruiken.
  • Ruiling van de bardienst gebeurt in overleg met de bardienstcoördinator.
 12. Muziek dient op een zodanige sterkte afgesteld te worden, zodat de buurt er geen overlast van heeft.
 13. Bij het verlaten van het park moeten leden en gasten, ook op het parkeerterrein, stilte betrachten en rustig wegrijden.

Het bestuur, de barcommissieleden, alle andere vrijwilligers en alle leden van TPC Espendonk zorgen er samen voor dat bovenstaande regels worden nageleefd.

kantine- en baanreglement 20210301.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Adres

Espendonk 2
5704 KD Helmond

KVK-nummer

40235934