Lidmaatschap wijzigen of opzeggen

Bij TPC Espendonk loopt het contributiejaar van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Je ontvangt pas een KNLTB-pasje als de contributie is betaald.

Als je gedurende het jaar lid wordt, betaal je contributie naar rato. Dat geldt ook als je jouw lidmaatschap wijzigt van bijv. rustend lid naar 65+-lid. Als je jouw lidmaatschap wilt wijzigen, stuur dan een email naar [email protected].

Als je gedurende het jaar het lidmaatschap opzegt, wordt geen contributie terugbetaald. Jouw lidmaatschap loopt dus altijd door tot en met 31 december. Mocht je jouw lidmaatschap willen beĆ«indigen stuur dan een email naar naar [email protected]. Het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november, schriftelijk en door het lid zelf (of bij junioren een ouder/verzorger) te worden opgezegd.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Adres

Espendonk 2
5704 KD Helmond

KVK-nummer

40235934