Contributie

Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar. Je ontvangt pas een KNLTB-pasje als de contributie is betaald. Als je gedurende het jaar lid wordt, betaal je contributie naar rato. Als je gedurende het jaar het lidmaatschap opzegt, wordt geen contributie terugbetaald.

De bedragen zijn op jaarbasis:

Junioren 45,00
Senioren* 130,00
Senioren 65+, uitgebreid 85,00
Senioren 65+, beperkt 70,00
Studentlid 80,00
Competitielid (één competitie) 45,00
Rustende leden 20,00

 

*Voor senioren bedraagt de vergoeding voor het barplan € 35,00 per jaar. Competitiespelers (muv competitieleden) draaien per jaar 8 uur verplicht bardienst. Voor iedere bardienst wordt € 5,00 per uur verrekend met de contributie van het volgende jaar.

Eenmalig bijkomende kosten:

Inschrijfgeld 10,00

 

Indien u ouder of verzorger bent van een schoolgaand kind in de leeftijd van 4 tot 18 jaar, dat vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kan doen met zijn/haar leeftijdgenootjes, en uw gezinsinkomen aantoonbaar lager ligt dan 110% van het sociaal minimum, dan kan Leergeld wellicht iets voor uw kind betekenen. Kijk voor meer informatie op http://helmond.leergeld.nl/ouderinfo/wie.

In onderstaand document vind je meer informatie over de verschillende lidmaatschapsvormen en bijbehorende mogelijkheden.

lidmaatschapvormen_2021_03.pdf

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Adres

Espendonk 2
5704 KD Helmond

KVK-nummer

40235934