Horeca-activiteiten tijdens evenementen

Horeca-activiteiten tijdens evenementen

Het uitvoeren van horeca-activiteiten vindt uitsluitend plaats:

 • binnen het kader van de doelstelling van de vereniging, te weten het doen beoefenen en
  bevorderen van tennissport; of
 • als het charitatieve activiteiten betreft (conform artikel 2.3.5.4 APV).

Op het tennispark mogen activiteiten worden georganiseerd waarbij niet-leden aanwezig zijn. Deze activiteiten worden georganiseerd door leden of commissies. Aan deze activiteiten, niet zijnde officiële KNLTB-activiteiten, worden de volgende voorwaarden gesteld:

 1. de activiteit is gerelateerd aan de doelstelling van de vereniging, te weten het doen beoefenen en bevorderen van tennissport.
 2. voldoende tennisbanen worden vrijgehouden voor leden om vrij te tennissen. Dit betekent dat maximaal 4 banen voor de activiteit gereserveerd worden.
 3. de huurprijs voor 2 tennisbanen bedraagt €50,= per dagdeel (ochtend, middag of avond);
 4. de huurprijs voor 4 tennisbanen bedraagt €75,= per dagdeel (ochtend, middag of avond);
 5. ochtend is van 9.00 – 13.00 uur, middag is van 13.00- 18.00 uur, avond is van 18.00-23.00 uur;
 6. de bar wordt beheerd door een lid (of meer leden) van de vereniging dat/die tenminste de
  instructie Verantwoord Alcohol Schenken heeft gevolgd. Anderen mogen niet achter de bar
  komen en de bar mag niet onbeheerd worden achtergelaten. Degene die de activiteit
  organiseert kan een lid van de vereniging vragen om bardienst te draaien. Als de vereniging de bardienst moet regelen, wordt hiervoor door de vereniging een vergoeding gegeven van €10,= per uur met een maximum van €50,= per persoon per dag;
  Bij activiteiten voor meer dan 30 personen zijn twee bardiensten aanwezig.
 7. de activiteit is akkoord bevonden door het bestuur.

Voor officiële KNLTB-activiteiten, zoals competitie en toernooien, gelden de hierboven genoemde
voorwaarden niet.

Voor charitatieve activiteiten geldt dat:

 1. Het is toegestaan om per kalenderjaar bij maximaal drie bijeenkomsten met activiteiten die
  gericht zijn op personen die niet of niet rechtstreeks bij die activiteiten van TPC Espendonk betrokken zijn alcoholhoudende drank te verstrekken.
 2. Onder de activiteiten als bedoeld in het vorige lid worden uitsluitend verstaan:
  1. toneelvoorstellingen;
  2. concerten, gegeven door statutair in de gemeente Helmond gevestigde koren,
   harmonieën en muziekkorpsen;
  3. carnavalsfestiviteiten;
  4. festiviteiten met een charitatief karakter.
 3. TPC Espendonk doet uiterlijk vier weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het eerste lid
  hiervan melding aan de burgemeester (artikel 2.3.5.4 APV).

Het is verboden om alcoholhoudende drank te verstrekken tijdens een bijeenkomst van persoonlijke aard (artikel 2.3.5.3 APV).

Voor zover niet binnen de doelstelling vallend, wordt de kantine en/of inventaris (met name meubilair en serviesgoed) niet verhuurd of ter beschikking gesteld. Geen reclame mag worden gemaakt door de sportvereniging voor niet binnen de doelstelling vallende horeca-activiteiten (uit het alcoholbeleidsplan van TPC Espendonk d.d. 2002)

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 492 515 799

Address

Espendonk 2
5704 KD Helmond